19 Mayıs Şiirleri! 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin başladığı gün olan 19 Mayıs ile ilgili en güzel şiirleri sizler için hazırladık. Atamızın gençlere armağan ettiği bu gün ile ilgili en güzel 19 Mayıs şiirleri okuyabilir ve paylaşabilirsiniz. İşte birbirinden güzel 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler.

O GELİYOR

Yıl 1919

Mayıs’ın on dokuzu.

Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını

Yeryüzüne can veren,

Cana heyecan veren

Al yüzlü Oğan güneş.

Takanın burnu nasıl Karadeniz’i yırtar ?

Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu.

Uyanın Samsunlular!

Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını

Al yüzlü Oğan güneş.

Bugün Çaltıburnu’ndan gülerek doğan güneş.

HER ZAMAN İÇİMİZDE

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Ata’yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri…

Fahrünnisa ELMALI

Bu gelen bandırma vapuru

Tekmil Anadolu ayakta,

Bu gelen Bandırma vapuru.

Mustafa Kemâl’in bakışı

Göklerden duru.

Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemâl

Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda.

Mustafa Kemâl’in elbisesi

Rütbesiz, nişansız…

Ve avuçlarında

Kaderi yazılmış Türkiye’nin.

Karadeniz sereserpe uzanmış önünde

Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır,

Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir

Mustafa Kemâl geliyor.

Vapur yaklaşır, yaklaşır;

Secde eder dağlar taşlar.

Selam verir Gazi Anadolu’m;

Bandırma vapurunun içinde.

Güneşten süt emmiş

Bir sarışın kahraman var.

Mustafa Kemâl, ölümsüz kahraman,

Sen Samsun’a ayak bastığın an,

Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla,

Dalgalandı vatan.

Atatürk kurtuluş savaşında


Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı

Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman

Duman değildi bu

Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan

Demir değil

Sarılan anayurda

Kemâl Paşa’nın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına

Çıkarken yüce komutan

Karadeniz’in hâlini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar

Kalktı takalar,

İzin verseydi Kemâl Paşa

Ardından gürleyip giderlerdi

Erzurum’a kadar.

19 Mayıs gençlik marşı

Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.

Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.

Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.

Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var…

Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,

Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,

Bir emanet taşırız, Ata’mıza söz verdik.

Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak…

Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,

Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.

Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı…

Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.

19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.

Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi ?

Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,

Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi…

19 MAYIS GENÇLİK MARŞI

Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.

Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.

Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.

Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var…

Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,

Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,

Bir emanet taşırız, Ata’mıza söz verdik.

Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak…

Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,

Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.

Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı…

Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.

19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.

Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi ?

Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,

Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi.

Anlamlı 19 mayıs şiirleri

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Ata’yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan TÜRK GENÇLERİ.

19 Mayıs

Yıl 1919 Mayıs’ın ondokuzu

İşgal altında ülkem dağıtılmış ordusu.

Anadolu perişan şimdi gözler yollarda,

Bandırma vapuruyla Atam azgın sularda.

Karadeniz hırçın kız Karadeniz dalgalı

Bir yürek çırpınıyor vatanına sevdalı.

O yürekle değişti milletimin kaderi.

Kölelik olamazdı yaşamanın bedeli.

Bir güneş doğuyor bak Samsun ufuklarından!

Bir ışık yükseliyor o kapkara sulardan.

Öyle muhteşem bir nur ki ulaşıyor semaya,

Yeniden hayat verdi o nur Anadolu’ya.

Samsun’da atan yürek Erzurum’dan duyulur.

Bebelerin sütüyle Türk ordusu kurulur.

Havza, Erzurum, Sivas kurtuluşu müjdeler.

Vahdettin, Damat Ferit hani şimdi nerdeler?

Milletin iradesi Ankara’da buluştu.

Bu ne güzel bir haber bu ne muhteşem muştu.

Artık zafer yakındır yakındır güzel günler.

Sakarya, Kocatepe top sesleriyle inler.

İzmir’in kurtuluşu düşmanın sonu oldu.

Yurduma göz koyanlar kanlarında boğuldu.

Şimdi anıyor millet ecdadını şükranla.

Gerekirse tarihi yazarız yine kanla!

Şu Sonsuz Koşu

Samsun’a ayak basmış Kahraman bugün,

Çayır, çimen yeşermiş zafer yolunda

Davul zurna sesinde şahlanır düğün,

Gönlüm coşup öter bir bahar dalında.

Ata’nın rüyasına gelincikler sun,

Emek bahçelerinin güzel gülünü…

Biz sonsuz bir sabahtayız… O uyusun,

Sevincimiz coşturur O’nun gönlünü.

Nasıl çıkmış bir sabah Samsun’dan yola,

Dağlardan dağlara o zafer türküsü,

Şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola,

Taze bir bahar açmış yurdun gözünü.

Al bayrağın Ankara Kalesi’nde hür,

Dalgalanmakta altın bir çağa doğru,

Yeni kahramanlar kol kol, boy boy yürür,

Şu karlı dağlardaki bayrağa doğru.

On dokuz Mayıs’ın hür başına çelenk,

Kiraz mevsimi, gençlik ay’ı, gül ay’ı,

Bir bahar bahçesinde gönüller renk renk,

Şu sonsuz koşuya bak, sarmış yaylayı.

Bir Kurtuluş Destanı

Osmanlıydı bir zaman tarihler yazan,

Dört bir yana kök salmış, kükreyen aslan.

Asırlarca yaşadı, nesil geçti aradan,

Zayıfladı kuvvetçe, dediler “hasta adam”.

Asiler çıktı, Osmanlıya başkaldıranlar,

Fitneyle parçaladı hain düşmanlar.

Küçüldü topraklar savaşlarda bir yandan,

Atmak istediler Türk’ü Anadolu’dan.

Bir inançla gürledi, yüce Türk milleti,

Önder seçti kendine Mustafa Kemal’i.

Millet birlik oldu, koştu düşman üstüne,

Nice canlar verildi, Maraş, Urfa, Antep’te.

Cephelerde Mehmetçiğin Allah sedası,

Temizlendi düşmandan güney, doğu, batısı.

Ay ve yıldız dalgalandı akan kanlar üstüne,

Ve ölümsüz marşımız doğdu Mehmet Âkif’le.

Büyük harpler yaşadı bu vatan, bu topraklar,

Yine de bir nebze susmadı gök kubbede ezanlar.

Büyük Ata önder oldu, açtı Millet Meclisi,

Daha sonra kuruldu Milletin İradesi.

Binlerce şehidiyle aldı, Türk milleti vatanı,

Tarihe şerefiyle yazıldı, bu “Kurtuluş Destanı”.

Bu “Kurtuluş Destanı”dır kuşak boyu sürecek,

İlelebet, yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecek

19 Mayıs

Bir gemi açıldı Bandırma’dan Anadolu’ya,

Bir haber salındı Samsun’a, Bolu’ya,

Afyon’a, Sakarya’ya, bozkır içinde Kulu’ya,

Bağımsızlık meşalesi tutuşturuldu 19 Mayıs’da.

Sömürüye, gericiliğe dur denildi,

Topraklarımıza göz koyanlar bir bir yenildi,

Derneler, Çanakkaleler, nice şehit erler anıldı,

Mustafa Kemal Samsuna çıktı 19. Mayıs’da.

Savaştan bezmiş millet yine haykırdı çoştu,

Mehmetiyle birlikte ana, bacı cepheye koştu,

Zalim düşman meydanlarda yenildi şaştı,

Türk milleti tarihe haykırdı 19 Mayıs’da.

Doğudan batıya birer ağ örüldü,

Sana yapılan haksızlık, zulüm görüldü,

Bunca kahpeye bir bir hesap soruldu,

Kurtuluş savaşına adım atıldı 19. Mayıs’da.

Mustafa Kemal gerçek yolu çizdi

Türkiye’nin yarınlarını bir bir sezdi

Tarih onu altın harflerle yazdı

Açılan yaralara su serpildi 19 Mayıs’da

Bağrı yanık yağız yüzlü erler,

Özgürlük uğruna koyuyordu serler,

Buna cihanda görülmemiş olay derler,

Türk yeniden şahlanmıştı 19 Mayıs’da.

Porsuk’ta, Sakarya’da su kanlı aktı,

9 Eylül, İzmir’de düşmanı denize döktü,

Türk genci senin eşin, emsalin yoktu,

Yıktın engeli, aştın dağları 19. Mayıs’da.

Bir devir battı, bir güneş doğdu,

Tüm milleti neşe, sevinç boğdu,

Haksızı haklı yine kovdu,

Biz barışı kurduk 19. Mayıs’da

Atam; emaneti senden aldı Türk genci,

Kendin eşsizsin, her sözün inci,

Tüm dünyaya sen verdin bu bilinci,

Cehalete karşı and içtik 19 Mayıs’da.

Kemalist Türkiye’yi kurduk Anadolu’da,

Atatürkçülük’tü uygarlığa giden yoluda,

Bizim için yalandı, sağıda, soluda,

Biz yeniden uyandık 19 Mayıs’da.

Ey Türk genci! bu gün senin günün,

Sen yaptığın işle hep öğün,

Türk evladısın yoktur senin sonun,

Sonsuzluğa el uzattın 19 Mayıs’da.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 1919 Müjdeli gün,

Türk çocuğu unutma,ne oldu dün.

Türk’ün uyanıp şahlandıgı o gün,

Özgürce yaşamanı sağladı bugün.

Türk’ün Bayrağı karalar bağlamış,

Gitmeden esaret dalgalanmam diyor.

İstanbul Fatihi Mehmet Han ağlamış,

Mezarında Ruh’u yatmam diyor.

Fransızlar Adana benim diyor,

Doganbey Vatan için can veriyor.

Urfa,Maraş ve Antep’te İngilizler,

Namus ve şerefime göz dikiyor.

Yunan Ordusu çıkmış İzmir’ime,

Hançerini saplamak ister Yüreğime.

Antalya ve Konya’da İtalyanlar,

El uzatmış Ay-Yıldızlı Bayrağıma.

Samsun’da İngiliz cirit atıyor,

Ermeni-Rum Türk’ü satıyor.

Irak ve Filistin’i İngiliz almış,

Suriye -Lübnan Fransız’a kalmış.

İngiliz Bayragı Yürekleri dağlıyor,

Evliyalar şehri İstanbul ağlıyor.

Eyüp Sultan’da toplanmış Şehitler,

Başta Gençosman ferman dinliyor.

Ermeni-Rum Çeteleri silahlanmış,

Anne karnında bebeleri Süngülüyor.

İngiliz – Fransız destekli Sülükler,

Türk’ün Kan’ını içerek besleniyor.

Şahin bey Antep’ten seslenir,

Yakışmaz Türk’e Esaret Ar gelir.

Adana’dan Sinan Paşa cevap verir,

Esir yaşamaktansa ölüm hoş gelir.

19 Mayıs 1919 Kutlu sabahında,

Mustafa Kemal’im Bandırma Vapurunda.

Özgürlük Meşalesi tutuştu Samsun’da,

Yayıldı dalga dalga Anadolumda.

Mustafa Kemal’im Bayrak olup,

Esti Samsun’dan Yurdum üzerine.

Zulmün kahredici Güneşi olup,

Çöktü Emperyalist güçlerin üzerine.

Savunmasız Yurdum işgal selinde,

Esaret ölümdür gönül telinde,

Kefen teninde,Şehitlik dilinde,

Toplandı Milletim Ata’nın emrinde.

Ondokuz Mayıs Gençlik Bayramı,

Gençler Sporla kutlar Bayramı,

Atatürk’ün gençliğe büyük armağanı,

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı.

Zulmün sonu,Özgürlüğün başı,

Cumhuriyet yolunun ilk yapı taşı,

Türk’ün kurtuluş umudunun gözyaşı,

Ezilmişliğe başkaldırının sembolü bugün.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir