Abdullah Cevdet Sözleri

Abdullah Cevdet 9 Eylül 1869 tarihinde Arapkir’de doğdu. İlköğrenimine burada tamamladıktan sonra Elazığ Askeri Rüştiyesi’nde eğitim gördü. Kuleli Askeri Tıbbiye İdadisi’nden mezun olduktan sonra Mektebi-i Tıbbiye’ye girdi. Öğrencilik döneminde arkadaşlarıyla birlikte İttihad-ı Osman cemiyetini kurdu. Yaptığı çalışmalar sebebiyle birçok kez tutuklandı. Abdullah Cevdet, 29 Kasım 1932 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti.

Abdullah Cevdet’in sözlerini sizler için hazırladık.

AkIı SeIim, kudsi bir isyandır ve bunu gönüIIerde gezdirmek aşkının ateşi hiçbir zaman söndürüIemeyecektir. Promethe, Kafkas dağIarında değiI, gönüI dağIarındadır ve zincirIerini kırmıştır. Mabudumuz faziIettir. AmaIi faziIet ise hürriyetsiz mümkün değiIdir. HürriyetIerin akdem ve akdesi fikir ve vicdan hürriyetidir. Abdullah Cevdet

Hürriyetlerin akdem ve akdesi fikir ve vicdan hürriyetidir. Abdullah Cevdet

Promethe, Kafkas Dağları’nda değil, gönül dağlarındadır ve zincirlerini kırmıştır. Abdullah Cevdet

NesIimizi ısIah etmek, kuvvetIendirmek için Avrupa’dan ve Amerika’dan damızIık erkek getirmek gerekir. Abdullah Cevde

Vatandaşlar! Türkiye Türkiyelilerindir. Türkiye vatandaşları kattiyyen aynı hukuk ve hürriyete mâliktir. Abdullah Cevdet

Mabudumuz fazilettir. Amali fazilet ise hürriyetsiz mümkün değildir. Abdullah Cevdet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir