Adorno Sözleri

Theodor W. Adorno, Alman felsefeci, toplumbilimci, bestekâr ve müzikbilimci olan en güzel Adorno sözleri ve Adorno mesajlarını sizler için hazırladık. Yazmayı unuttuğumuz sizlerinde bildiği Adorno sözlerini yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Seyredilen nesnenin dışındaki her şeye karşı aldırışsızlıkla hatta küçümsemeyle dolu olmayan bakışın güzelliğe erişmesi imkansızdır. Ve varolanın hakkını verebilen de sadece karasevdadır. / Adorno

Auschwitz’in bir daha olmaması talebi, öncelikle eğitime yönelik olmalıdır. Bu, diğerlerine göre o kadar önceliklidir ki, buna sebep sunmak bir yana, sebep sunmamam gerektiğini düşünüyorum. / Adorno

Hakikatin yalan, yalanın da hakikat gibi göründüğü bir dönemeçteyiz şimdi (…) Her düşünce, daha önce kültür endüstrisinin merkezlerinde biçimlendirilmiş olarak geliyor bize. Böyle bir ön biçimlendirmenin izini taşımayan şeylerse, inandırıcılıktan yoksun bulunuyor. / Adorno

Tek sorumlu davranış biçimi şu olabilir: kendi bireysel varoluşumuzu bir ideolojiye dönüştürmekten kaçınmak ve özel yaşamımızı da en alçakgönüllü, en iddiasız ve en gürültüsüz biçimde sürdürmek -ama artık iyi yetişmiş olmanın bir gereği olarak değil, bu cehennemde hala soluyabilecek havayı bulabiliyor olmanın utancından ötürü. / Adorno

Özgürlük hiçbir zaman verili değildir, her zaman tehdit altındadır. Mutlak belirlilik, her defasında da, özgürlük yoksunluğudur. / Adorno

Bilginin iktidarla ilişkisi sadece uşaklıkla değil, hakikatle de ilgilidir. Çoğu bilgi eğer güçler ilişkisiyle orantılı değilse, biçimsel açıdan ne kadar doğru olursa olsun geçersizdir. / Adorno

Günümüzde insanın evindeyken kendini evinde hissetmemesi bir ahlak sorunudur. / Adorno

Adorno Özlü Sözler

Sanat daha önce yapılmamış olanı ister, fakat sanatın olduğu her şey daha önce yapılmıştı. / Adorno

Bugün inceliğin bireydeki sahici ilkesi,hakkında konuşmayı sahiden reddettiği şeyde saklıdır. / Adorno

Diyalektik düşünce mantığın zorbalığından yine onun kendi araçlarını kullanarak kurtulma çabasıdır. / Adorno

Yanlış hayat doğru yaşanmaz. / Adorno

Gözümüzdeki kıymık en iyi büyütectır. / Adorno

Her sanat yapıtı işlenmemiş bir suçtur. / Adorno

Sadece sevgiye tutunacak gücü olan yaşar. / Adorno

Antisemitizm yahudiler hakkındaki söylentidir. / Adorno

Sanatın bugünkü görevi, düzene kaos getirmektir. / Adorno

Eğer hayatın anlamı olsaydı, onda anlam aranmazdı. / Adorno

Sağlık mı? Sağlık aptal olduktan sonra ne işe yarar? / Adorno

Yarım anlaşılan kültürün, yarım yaşanan hayatın düşmanıdır. / Adorno

Cinsel ahlakın ilk ve tek ilkesi:suçlayan her zaman suçludur. / Adorno

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir