Aristoteles Sözleri

Batı düşüncesinin en önemli filozoflarından biri olan Aristoteles’in özlü ve felsefi sözlerini sizler için hazırladık.

Aristoteles kimdir?

Aristoteles Milattan önce 322 ve 384 yılları arasında yaşamış ünlü filozoflardan biridir. Çalışmalarını sürdüğü metafizik, matematik ve fizik alanlarında günümüze kadar katkı da bulunmuş ve bu alanların gelişmesini sağlamıştır.

Babası tıp hekimi olan Aristoteles gençlik yıllarında bu alana ilgi duymuş olsa da Atinaya gittiğinde Plato’nun öğrencisi olma fırsatını yakalamıştır.

İşte sizler için hazırlayıp derlediğimiz özlü ve anlamlı Aristo sözleri;

Erdemli kişi haksızlık yapmaktansa, haksızlığa uğramayı daha uygun bulan kişidir.

Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın.

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.

Birbirlerini sevenler, birbirlerine duydukları sevgi nispetinde diğerinin iyiliğini isterler.

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.

Bir karakter erkeksi olabilir, ama bir kadının erkeksi ya da zeki olması uygun düşmez.

Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.

Dünya bir hücredir yalnızlığa seni iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortamda olabilir.

Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önçe açık olmasıdır.

Biz, tekrar tekrar yaptığımız şeyleriz. Demek ki mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.

Matematik düzen, simetri ve limitleri ortaya koyar ve bunlar güzelliğin en muhteşem formlarıdır.

Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır.

Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.

Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.

Soru değişti: ‘Zaman ne?’ ‘Zaman kim?’ sorusuna dönüştü. Daha yakın: ‘Biz kendimiz mi zamanız?’

Eleştiriden kaçmanın tek bir yolu var: Hiçbir şey söylemeyin, hiçbir şey olmayın, hiçbir şey yapmayın.

Düşmanlarından ziyade arzularını alt edeni daha cesur sayarım, çünkü en zor zafer kendine karşı alınandır.

Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.

Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.

İsteklerine gem vuranı, düşmanlarını alt edenden daha yürekli sayarım; en çetin yengi öz yengidir de ondan.

İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar.

Çocukları eğitenler, onları üretenlerden daha fazla onura layıktır. Çünkü bunlar sadece hayat verdiler, onlarsa iyi yaşama sanatını.

Erkeğin kadından üstün bir zekası olduğu kendiliğinden belli sayılmaktadır, fakat bu böyledir diye köle ile kadın özdeşleştirilemezler.

Hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini olduğundan fazla göstermek de, çoğu kez gururdan değil budalalıktandır.

Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olmaları gerekir. Uygar bir halkın kendi kültür kalıtımını sürdürebilmesi için, öteki ırkları sömürmesi ve onları tüm insan haklarından yoksun bırakması gerekir.

Bilge adam, olur olmadık kendini tehlikeye atmaz, çünkü yeterince umursadığı birkaç şey vardır; Ancak, büyük krizlerde, hayatını bile vermek için istekli olur.Çünkü belli şartlar altında yaşamanın önemi olmadığını bilir.

öykü tragedyanın temelidir, canı gibidir; karakterler de ikinci sırada gelir.

Bütün insanların düşüneceği bir aklı vardır ve kullanmasını bilmek gerekir.

Yalnız seçkinlerle kent olmaz; seçkinlerin herkesle birlikte olması gerekir.

Bir düşünceyi kabul etmeden düşünebilmek, eğitimli bir zihnin işaretidir.

Bazı insanlar kendilerinden üstün olanlara hizmet etmek için doğmuştur.

Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.

Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür.

Çünkü gülünç olmak kusurdur, çirkinliktir, ama ne acı ne zarar getirir insana.

Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.

İnsan düşünen bir hayvandır, insanları tanıdıkça hayvanlara saygı duyuyorum.

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

Zayıflar her zaman adalet ve eşitlik isterler. Güçlülerse bunların hiçbirini takmaz.

Başkalarının bilgisiyle bilgin olabilsek bile, ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.

Şiir, daha felsefidir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder.

Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.

Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir.

Boşuna kendinizi kandırmayın; sürekli yaptığınız şey neyse siz osunuz.

Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.

En büyük suçlar, gerekli olanı değil de fazla olanı elde etmek için işlenir.

En büyük suçlar zaruri olanı değil de, fazla olanı elde etmek için işlenir.

Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.

Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür.

Kimse tesadüfle veya onun vasıtasıyla doğru ve akıllı olmaz.

Boş bir adamın ne olduğunu düşünmek bile insana ürküntü verir.

İçinde delilik karışımı olmayan büyük bir dahi yoktur.

Varolma, gelecek zaman içindeki geçmiş zamandır.

Gençler kolay kandırılır; çünkü çabucak umutlanırlar.

Çok süslenenlere bakın; hepside gizlenmek istiyordur.

Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur.

Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez.

Herkesin haksız olması, senin haklı olduğunu göstermez.

Fena insanlar korkudan itaat ederler, iyi insanlar sevgiden.

Olanaksız olası, olası olmayan olanaksıza üstün tutulmalıdır.

Kahraman, çevresine ölüm yaymaz, ama ölüme meydan okur.

Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.

Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır.

Aşk, iki bedende yaşayan bir tek ruhtan oluşur.

Bilirsen yaparsın, Anlarsan öğretirsin.

Alçak olan kimse düşmekten korkmaz.

Gerçek arkadaşlık iki bedende bir ruhtur.

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.

İradene hakim fakat vicdanına esir ol.

İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol.

Tüm insanlar doğaları gereği bilmeyi arzular.

İnsanın içinde olanlar dışında anlam buluyor.

Bütün insanlar doğaları gereği bilmek isterler.

Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.

Çünkü doğaya güvenilir, paraya değil.

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

Cesaret kuvvetle birleşince birazcık artar.

İradenin efendisi, vicdanının ise esiri ol..

Arzu; bir şeyi istemek veya söylemektir.

Kendi kendine yetinenler mutludurlar.

Yetinmesini bilenler mutludur.

İnsanları iyi yapan yasalardır.

Umut, uyanık adamın rüyasıdır.

Umut insanı uyandıran bir rüyadır.

Mutluluk bize bağlıdır.

İnsan politik bir hayvandır.

Dost; kişinin ikinci benliğidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir