Cami ile ilgili sözler

Camiler haftası ve din görevlileri ile ilgili sözler ve mesajlar

Camiler manevi huzurun baş evidir.

Ezansız ve camisiz bir vatan olmayacağı gibi, camiyi bilmeyen, onu hissetmeyen bir çocuk da hep eksik, hep köksüz kalır.

Güzel insanlar var, bir kitabın satırlarında saklı, bir sokak köşesinde, bir camii avlusunda, bir kalpte, ama hep saklı…

Minareler, eğri dünyanın en doğrularıdır.

Camiler huzurun, sevginin, mutluluğun en güzel yeridir.

Caminin mumunu yiyen kedinin gözü kör oIur. Atasözü

Demişsin ki: Bazen camiye giderim, orası gölgeliktir, güzel uyku çekilir. Sadece Rabbi’yle barış içinde olan bir adam ibadethanede rahatça uyuyabilir…

Cami yıkıldıysa mihrap yerinde, kalır güzellikten eser demişler. Yesari

Cahiller serbest ama bütün yollar yasak. OnIar meydana hakim, bizse camide tutsak.

Camiler, nefsin ezildiği ve şeytani güçlerin, ruh ve mana karşısında mağlup düştüğü bir muharebe meydanıdır.

Camiye gittim ama Allah bilir niye. Ne namaz kılmaya, ne dua etmeye. Eskiden bir kilim aşırmıştım camiden o eskidi gittim yenisini yürütmeye. Ömer Hayyam

Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler iman ederler. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır. (Tevbe 18)

Kim Allah için bir ev inşa ederse (mescit yaparsa) Allah’ta cennet’te onun için bir ev yapar. (Buhari, Salat 65, Müslim, Mesacid 4)

Kim Allah için bir ev inşa ederse (mescit yaparsa) Allah’ta cennet’te onun için bir ev yapar. (Buhari, Salat 65, Müslim, Mesacid 4)

Bir kimse evine gelene nasıl ikramda bulunursa, Allah’ta evine (camiye) gelene özel ikramda bulunur. (Sahih-i Buhari Cilt 2, sayfa 625)

Beldelerin Allah’a en sevimli yerleri mescitlerdir. Beldelerin Allah’a en sevimsiz yerleri de çarşı ve pazarlardır. (Müslim Mesacid, 288)

Mescidler yeryüzünde Allah’ın evleridir. Gökteki yıldızların yer ehlini aydınlattıkları gibi, onlarda gök ehlini aydınlatırlar. (Heysemi, Mecmeuz-Zevaid 117)

Bir kimsenin mescide alakasını görürseniz, onun mü’min olduğuna şehadet edin, zira Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inananlar imar ederler.” (Tirmizi, Tefsir, Sure 2. H. No 3092)

Ben yeryüzü halkına azap etmeyi murat ettiğimde mescitleri inşa, tefriş, tamir ve tenvir edenleri, benim rızam için sevişenleri ve seher vakitlerinde istiğfar edenleri görünce onlara azap etmekten vazgeçerim.” (İlahi Hadisler DİB. Yayınları Hasan Hüsnü Erdem 1982, Sayfa 28)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir