Edep ile ilgili Sözler ve Mesajlar

Sizler için hazırladığımız en güzel edep ile ilgili sözler ve edep ile ilgili mesajlar. Sizler de bildiğiniz en güzel edep ile ilgili sözleri ve mesajları yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Edep ve ahlak dışı davranışlar, feyzi keser, sahibini de sultanın gönlünden uzaklaştırır.

Edep, edepsizin edepsizliğine sabır ve tahammül etmektir.

Edep, insanı her türlü hatadan koruyan bilgi ve prensiplere sahip olmaktır.

Edep, edepsizliğe tahammül etme sanatıdır. (Atakan Korkmaz)

Edebin en alt derecesi, bir kimsenin, cehaletini sezdiği yerde durup onu gidermesidir.

Sünneti tatbik etmek için de, edebi ve ahlakı korumak lazımdır.

İnsanlar edebe, ilimden daha çok muhtaçtır. (Abdullah Bin Menzil)

İnsanoğlunun edepten nasibi yoksa insan değildir. İnsan ile hayvan arasını ayıran edeptir. (Şemsi Tebrizi)

Kişinin edebi, altından daha iyidir. (Hz. Ali)

Kişi kendisini ve sevdiklerini ateşten korumak istiyor ise edebi öğrensin, edebi öğretsin.

İnsanlık adabını, ilimden evvel, öğrenmek lâzımdır. (İmâm Malik)

Edepsiz yalnız kendine fenalık etmedi. Ateşini belki bütün etrafa yaydı. (Mevlâna)

Edep, kendisinden yükseğini çok görmemek, kendisinden aşağısını da hor görmemektir.

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. Hz. Ali (r.a)

Ne demiş üstat. Bir dirhem ilim, bin okka edebe muhtaçtır.

Utanmak insan ruhunda asıldır. İnsanı insan olarak muhafaza eden de budur. (Nasır-ı Hüsrev)

Kendinden utanmayı bilseydi kişioğlu, gizli kalmış değil fakat herkesin içinde açıkça işlenmiş nice suç işlenmemiş olurdu. (La Bruyere)

Edepsiz takımı içinde sözü dinlenmeyen akıllıya hayret etme. Davulun gümbürtüsünden kopuzun sesi işitilmez. (Şeyh Sadi)

Korku nedir, utanma nedir bilen bir adam için daima bir kurtuluş yolu vardır. (Sophokles)

Edep ile ilgili Sözler

Edep, bir insanda iyi ve güzel huyların tamamının meydana geldiğinin görülmesidir.

Edep konuştuğun zaman dilini korumaktır; yalnız kaldığın zaman da kalbini korumaktır.

Sohbet bir cesettir. Edep ve ahlak ise o cesedin aklı ve ruhudur.

Arifin edebi, her edebin üstündedir çünkü manevi bilgisi onun kalbini terbiye eder.

Bütün yaşam değerleri modasını kaybeder. Modası kaybolmayan tek değer edep, haya, saygı ve namustur.

Edep döküntüleri altın döküntülerinden daha hayırlıdır.

Edep perdesinin, hayâ perdesinin, mahremiyetin perdelerinin yırtıldığı bir çağda yaşıyoruz.

Edep senden üstün olana hürmet etmek, senden aşağı olana şefkat etmek, dengin olanlarla da güzel geçinmektir.

Şeytanın katili edeptir. (Hz. Mevlana)

İlim meclisine girdim, kıldım talep, ilim tâ gerilerde kaldı, illâ edep illâ edep. (Ziya Paşa)

Edebim el vermez edepsizlik yapana, susmak en güzel cevaptır edebi elden gidene. (Yunus Emre)

Edep insan için güzel elbise menzilesindedir.

Edep, nefsi gerektiği şekilde terbiye etmek ve güzel ahlâk ile süslemektir.

Edep, tecrübe ile (yani bizzat yaşanarak) kazanılır. (İmam Maverdi (r.a))

Edep bir taç imiş nuru hüdadan, giy o tacı emin ol her türlü kaza ve beladan. (Şeyh Abdulkadiri Geylani)

Edebin ne olduğunu arayıp soranlara bilsinler ki, edep her edepsizin, edepsizliğine sabretmek ve dayanmaktır. (Mevlâna)

Edep ile ilgili Mesajlar

Edep, akıl ve şeriata muvafık hal ve harekete denir. (Süleyman Hilmi Tunahan Hz.)

İnsana, fâidesiz çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır. (A. İbni Mübârek (r.a))

Allah’tan edebe muvaffak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse Allah’ın lütfundan mahrumdur. (Mevlâna)

Bir insanın nasıl güldüğünden edebine neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın. (Hz. Mevlana)

Her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı.

İnsanın ilim ve edebi, en büyük varlığıdır. Eskimez, çürümez, kaybolmaz. (Mevlana)

Takvası azalan kişinin hayâsı azalır. (Hz. Ömer)

Edep, dinin gerçeklerini bilmedeki ince anlayış, dünyanın geçici ve aldatıcı zevklerine aldanmadan Allah’ ı hatırlatan bilgiler edinmek için yapılan eğitimdir. (Hasan Basri)

Görülmemesi, gösterilmemesi, perdenin ardında olması gereken her şeyi ifşa etmek maalesef bu zamanda medenilik sayılıyor.

Utancı giden kimsenin kalbi ölür. (Hz. Ömer (r.a)

Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. (Hz. Ali)

En insani davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir.

Gezdim Halep ile Şam’ı, eyledim ilmi talep, meğer ilim bir hiç imiş illa edep illa edep. (Yunus Emre)

Edep Sözleri

Çocuğunuzun yedi yıl oyun oynamasına müsaade ediniz ve yedi yıl ona yaşam edebini öğretiniz. (Hz. Ali (r.a))

Edebin ne kadar önemli olduğunu bilseydiniz, Allah’tan rızık yerine edep isterdiniz. (Hz. Ali(r.a))

Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir. (Mevlana Celaleddin-i Rumi)

Ne ibrettir, kızarmak bilmeyen çehren, Bırak kardeşim tahsili; git önce edep, hâyâ öğren. (Mehmet Akif Ersoy)

Edep bir damladır, damladı mı yok olur. Hz. Ali (r.a)

Edep, mirasın hayırlısıdır. (Hz. Ömer)

Edepsiz olan kimsenin ayıpları çok olur. Hz. Ali (r.a)

Giyimde edep, ahlaksız olanın gözlerinden korunmak için bir kalkandır, unutmayın. (Halil Cibran)

En güzel edep, güzel ahlaktır. Hz. Ali (r.a)

İnsanın aklı kadar edebi, edeni kadar da ederi vardır.

Erkeğin süsü edep, kadının süsü de zehep (altın) tir. Hz. Ali

Erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır. Hz. Ali (r.a)

Evlâdına edep öğretmeyen, düşmanlarını sevindirir.

İnsanla hayvan arasındaki fark edeptir. (Mevlana)

Edepli edebinden susar, edepsiz ben susturdum zanneder. (Mevlana)

Sükût, incelik, edep ve zerafet insanı her gittiği yerde sultan yapar. (Mevlana Celaleddin-i Rumi)

Edep hem bir eminlik hâli, hem bir karakter ve kişilik duruluğudur.

Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren, bırak kardeşim tahsili; git önce edep, haya öğren. ‎(M. Akif Ersoy)

Kalbin ahlakına edep denir. (Hz. Ömer)

Kim demiş Avrupa insanı medeni? Ne edep var ne hayâ çırılçıplak bedeni! Eğer medeniyet açıp saçmaksa bedeni; Desenize hayvanlar bizden daha medeni! (Mehmet Akif Ersoy)

Hiçbir süs edep kadar güzel değildir. (Hz. Ali)

Edep her şeyin başıdır. (Cahit Zarifoğlu)

Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır. (Mevlâna)

Edep kişinin gönül aynasıdır. (Hz. Mevlana)

Edep, aklın suretidir. (Hz. Ali (r.a))

Edep, ilimden önce gelir. (Hz. Ömer (r.a)

Çeyiz dediğin; Güzel bir ahlâk, temiz bir edep, işlemeli bir seccade, bir sürü kitap.

Güzeli güzel eden edeptir, edep güzeli sevmeye sebeptir. (Mevlana)

Her şey çok olunca ucuzlar; edep bunun aksinedir, o çoğaldıkça değeri artar. (Şems-i Tebrizi)

Edep, haddini bilmektir. (Ahmet Hulûsi)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir