Eğitim ile ilgili Sözler ve Mesajlar

Eğitim hayatımızın en temel unsurudur. Hayatta başarılı olmanın en temel koşulu eğitimli olmaktır. Lisansımız olmasa dahi okuduğumuz kitaplar, aldığımız eğitimler kendimizi geliştirmek için faydalı olan en temel etkendir. Birler de sizler için ünlü kişilerin söylediği ve yazdığı ve size faydası olacak en güzel eğitim ile ilgili sözleri ve eğitim ile ilgili mesajları hazırladık.

Terbiye piyano eğitimine benzer, genç yaşta alışılmazsa asla öğretilemez. (La Gou)

Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. (Mustafa Kemal Atatürk)

Eğitimin ilk ve en iyi merkezi evdir. (Samuel Smiles)

En çok hürriyet nerede ise, en çok eğitim oradadır. (M.Audemars)

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali)

Eğitim; kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil. (Mark Twain)

Eğitim, soğukkanlılığınızı ya da özgüveninizi kaybetmeden her şeyi dinleyebilme yeteneğidir. (Robert Lee Frost)

İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır. (Aristo)

Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh için de eğitim odur. (Thomas Edison)

Öğretim sınıfta biter; fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer. (F. W. Robertson)

Eğitim, tercihe bağlı olamaz. (Townsend)

Kızlarını okutmayan millet, oğullarını öksüzlüğe uğratmış demektir, hüsranına ağlasın. (Tevfik Fikret)

Eğitim, çocuğu önce dünyada, sonra da özel çevrelerde varlığını sürdüreceği şartlara, hazırlamak demektir. (Goethe)

Eğitim Sözleri

Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değildir. (Sokrates)

Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır. (Thedore Roosevelt)

Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. (Platon)

Eğitim ve öğretimde uygulanacak yol, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir zorbalık vasıtası, yahut medeni bir zevkten ziyade maddi hayatta muvaffak olmayı temin eden pratik ve kullanılması mümkün bir cihaz haline getirmektir. (Mustafa Kemal Atatürk)

Yeteri derecede eğitime sahip olmalısın ki çevrendeki insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki onları küçük görmeyesin. (M. L. Boren)

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.(Atatürk)

Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek. Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın, Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini, halkı eğit o zaman… Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın, Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın, Yüz kez olur bu ürün, eğitirsen toplumu. Birisine bir balık versen, doyar bir defa; Balık tutmayı öğret, doysun ömür boyunca. (Kuan Tzu)

Her insanın iki eğitimi vardır: Biri başkalarından aldığı, öteki ve daha önemlisi ise kendi kendine verdiğidir. (Albert Schweitzer)

Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir. (Nelson Mandela)

Eğitim, hayran olunacak bir şeydir. Fakat zaman zaman şurası hatırlanmalıdır ki, bilmeye değer hiçbir şey öğretilemez. (Oscar Wilde)

Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir. (Eflatun)

Eğitim Mesajları

Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir, bunları kullanılır hale getiren eğitimdir. (François de La Rochefaucauld)

İnsan kuvvetsiz, mukavemetsiz ve istinatsız doğar; onu kuvvetli, mukavemetli bir insan yapacak olan terbiyedir. (Jean J. Rousseau)

İnsanlara nereye gideceklerini söyleyip oraya nasıl gideceklerine kendilerinin karar vermesini sağlarsanız, alınacak sonuçlara hayran kalırsınız. (General George Patton)

İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. -Tom Peters

İnsan, eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır. (Immanuel Kant)

Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüzyıl içinse, insanları eğitin. (Huang-Çe)

Eğitim, meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir. (Bernard Shaw)

İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, işleriniz kötü gidiyorsa dört katına… (Peter Senge)

İnsanlar birey halinde eğitilmelidir; çünkü ancak bireylerin tek başlarına yükselmesiyle, toplumların yeterli bir şekilde yükselmesi mümkün olabilir. (Samuel Smiles)

Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir. (Heinrich Mann)

Eğitim, kabiliyetleri olgunlaştım; ama vücuda getiremez. (Voltaire)

Eğitimden geçmeyen hayal gücüne sahip olanların, kanatları vardır; ama ayakları yoktur. (Joseph Joubert)

Eğitim görmüş bir halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır. (L.Brougham)

Dünyada kesinlikle felaket yoktur, özellikle engeller vardır; Eğitim görmüş güçlü bir irade, bunları daima aşar. (Victor Pauchet)

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (Atatürk)

Özlü Eğitim Sözleri

Eğitim; iyi niyetleri, iyi sonuçlara çevirir. (Berry)

Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır. (Lord Byron)

Eğitim sisteminin belli bir düzene göre işlemesine karşılık, yaşam okulu düzensiz ve karışıktır. (Albert Einstein)

Eğitim, ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için, rehber olmalıdır. (A. North Whitehead)

Bir erkek terbiye edildiği vakit, bir tek fert, bir kadın terbiye edildiği vakit ise bütün bir aile terbiye edilmiş olur. (Goethe)

Eğitim insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalan şeydir. (Albert Einstein)

Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur, hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlâkları iyiye çevirebilir, kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar, insanları melekler seviyesine çıkarabilir. (Mark Twain)

Eğitim, insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alt edilebilen engelleri, nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir. (Goethe)

Demokrasi, bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar. (Platon)

Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir. (Albert Einstein)

Eğitilmemiş deha, işlenmemiş gümüşe benzer. (B.Franklin)

Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır. (Erich Fromm)

Eğitim ana dizinden başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. (Hosea Bacon)

Eğer bir erkeği eğitirsen, bir kişiyi eğitmiş olursun. Bir kadını eğitirsen, tüm aileyi eğitmiş olursun. (Afrika Özdeyişi)

Eğitim, bir insanın dikdatör olmasına değil, önder olmasına yarar. (Lord Braugham)

Hiç okula gitmedim. Babam da gitmemişti. O yüzden oğlumun çok iyi bir eğitim görmesini istiyorum. (Jackie Chan)

Anlamlı Eğitim Mesajları

Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum; ama eğitimin gücüne, daha çok inanıyorum. (Seyyid Kutub)

Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. (Galileo Galilei)

Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe mekanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır. (Atatürk)

Eğitim, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır. (Aristoteles)

Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar. (Konfüçyus)

İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar. (Cervantes)

Yurt müdafaasının en emin ve en ucuz yolu, eğitimdir. (Büchner)

Eğitim, ekmek ve sudan sonra, halkın en zorunlu ihtiyacıdır. (Dante Alighieri)

Hiçbir anne ve baba, çocuğuna güzel bir eğitimden daha iyi bir miras bırakamaz. (Hz. Muhammed s.a.v)

Bizi ilgilendiren konu yalnız barışı kurmanın ve korumanın teknik çareleri değil, aynı zamanda kafaları eğitmenin, aydınlatmanın yoludur. (Albert Einstein)

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. (Aristoteles)

Eğitimin gerçek tek amacı, insanı sürekli sorular sorar bir durumda tutmaktır. (Bishop Creighton)

Eğitimin amacı, doğuştan insanda var olan cevheri işlemek, özü geliştirmektir. (Galiani)

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. (Atatürk)

Eğitim ile ilgili En Güzel Sözler

Eğitimden yoksun olan insanlar, ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkumdurlar. (Ziya Gökalp)

Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir. (Montaigne)

Eğitim olgusunun en şaşılacak yanı, yararsız bilgilerden oluşturduğu bilgisizlik dağının yüksekliğidir. (Henry Adams)

Bir şeyi bilmek nasıl beceriyse, onu öğretebilmek de beceridir. (M. T. Cicero)

Eğitim doğrudan becerilerle ilgilidir, oysa öğretim insanı geliştirmekle ilişkili bir kavramdır. (Hutchins)

Eğitim olmadan, bu dünyada hiçbir şey başaramayacaksınız. (Malcolm X)

Eğitim sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez. (Nicolas Boileau)

Eğitim görmüş bir kimsede, ilk göze çarpan şey kafasının metodlu çalışmasıdır. (Calvin Coleridge)

Dünyaya kuş bakışı bakmak için kendinizi eğitin, her şeyin ne kadar küçük ve önemsiz olduğunu göreceksiniz. (Ernest Hemingway)

Eğitim görmüş halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır. (Montaigne)

Eğitim, okulun eseri değil, insanın kendinde mevcut faziletlerinin eseridir. (Louis Bromfield)

Eğitimin asıl büyük amacı, bilgilenmek değil, eyleme geçmektir. (Herbert Spencer)

Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar. (Ralph Waldo Emerson)

İnsan için en güzel terbiye, insanın kendi kendine verdiği terbiyedir. (Walter Scott)

Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. (Albert Einstein)

Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh için de eğitim odur. (Addison)

Eğitim, bir kişiye tüm dünyaya karşı yeni bir bakış açısı kazandırır ve herhangi bir bireyin eğitim hakkına sahip olabilmesinden daha önemli bir şey yoktur. (Michael Jackson)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir