Gençlik Haftası Sözleri Mesajları

Gençlik haftası sözleri ve gençlik haftası mesajlarını sizler için hazırladık. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramıyla beraber kutlanan Gençlik Haftası sözlerini sitemizde bulabilirsiniz.

Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası kutlu olsun.

Sevgili gençler, gençlik haftanız kutlu olsun. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürüyerek, ülkemize hayırlı bir genç olmanız dileğiyle.

Spor gençliğin kuvvet kaynağıdır.

Gençler bu bayram sizindir.

Gençlik ve spor milleti ayakta tutan en büyük güçtür!

Türk milletinin tarihidir 19 Mayıs! 19 Mayıs tüm gençlere armağandır.

Geleceğin aydınları şimdinin gençleridir!

Bütün ümidim gençliktedir. / Mustafa Kemal Atatürk

19 Mayıs’a sahip çık, gençleri ve sporu destekle!

Türk gençliğinin özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına sesleniyorum. Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Anlamda, fikirde, tarihte bu söylendi. Eğer bugün batı, nihayet teknikte bir üstünlük gösteriyorsa… Ey Türk çocuğu! O suç da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki çok zekisin! Bu belli fakat zekanı unut! Daima çalışkan ol! / Mustafa Kemal Atatürk

Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Buna gerçekten sevinmekteyim. Fakat, beraber yaşadığımız sürece benim hedefime yürümenizi hepinizden istemek, geçerli bir hakkım olarak tanınmalıdır. 1937 (Trakya Dergisi, sayı: 9, 1937, s.6) / Mustafa Kemal Atatürk

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler uygulamaya geçtiği vakit, Türk milleti yükselecektir. (Afet İnan, Atatürk’ün B.M.M., S.37) / Mustafa Kemal Atatürk

Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesisllerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 1919 / Mutafa Kemal Atatürk

Milletin değerli ve seçkin gençleriyle konuşmak benim için mutluluktur. 1930 (Vakit gazetesi, 11.11.1930) / Mustafa Kemal Atatürk

19 Mayıs, gençlik; gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. / Mustafa Kemal Atatürk

Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz… benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır / Mustafa Kemal Atatürk

Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. Ve şunu kesin olarak söyleyeyim ki, bir millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedakarlığı yaparsa, başarılı olmaması mümkün değildir. Elbette başarılı olur. Başarılı olamaz ise o millet ölmüş demektir. Şu halde millet yaşadıkça ve her türlü fedakârlıkta bulundukça başarılı olamaması hatıra gelmez ve böyle bir şey söz konusu olamaz. 1919 / Mustafa Kemal Atatürk

Sizler yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. / Mustafa Kemal Atatürk

Rica ile, merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır / Mustafa Kemal Atatürk

Bugünün gençleri de kahraman atalarına layık olabilmek için gerekirse canlarını verirler. Vatanımızın bir karış toprağı için sel olur akar, ateş olur yakarlar. Önüne çıkacak her türlü engeli aşmak için azim ve kararlılıkla doludurlar. Cumhuriyetin ve bağımsızlığın yılmaz bekçileridirler. Atatürk ilkeleri ışığı, onun inkılapları yoludur. Bu yoldan asla geri dönmez ve döndürülemezler. / Mustafa Kemal Atatürk

Bu kadar kuvvetli ve zinde bir gençlik içinde kendimi gördüğümden dolayı mutluyum. 1924 / Mustafa Kemal Atatürk

Önemli olan ufku görmek değil,ufkun ötesini de görebilmektir!…… / Mustafa Kemal Atatürk

Türk çocuğu, çok zekisin, bu belli; fakat, zekanı unut, daima çalışkan ol. / Mustafa Kemal Atatürk

Gençliği kesinlikle ülkü sahibi ve memleketle ilgili olarak yetiştirmek, herkesin, her devlet adamının başta gelen görevidir. (Kılıç Ali, Atatürk’ün Hususiyetleri, 1955, s.62) / Mustafa Kemal Atatürk

Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktığım gün, elimde hiç bir maddi kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milleti’nin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milleti’ne güvenerek işe başladım. Samsun’dan Anadolu içlerine kırık bir otomobille gidiyordum… O kırık otomobil Anadolu içlerinde ilerlerken ben daima düşünür ve yaverime “Dağ Başını Duman Almış” marşını söyletirdim. Ben Türk ufuklarından bir gün behemahal bir güneş doğacağına, bunun hareket ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu âdeta gözlerimle görüyordum. O marşı okutup tekrar ettirmekteki maksadım, Türk’ün bu güneşi doğunca, muvaffak olacağını anlatmaktı. -Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.II, s.284. / Mustafa Kemal Atatürk

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. / Mustafa Kemal Atatürk

Ey Türk Gençliği! Birinci görevin, Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti’ni, sonsuza dek korumak ve savunmaktır. 1927 (Nutuk II, s.897) / Mustafa Kemal Atatürk

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! .. Bu belli. Fakat zekânı unut! .. Daima çalışkan ol.. / Mustafa Kemal Atatürk

19 MAYIS Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk safhasıdır.19 mayıs kökleri tarihin en eski çağlarına uzanan türk ulusunun gençleşmesinin simgesidir. / Mustafa Kemal Atatürk

Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik / Mustafa Kemal Atatürk

Gençlik haftası sözleri ve mesajları yazımızın sonuna geldik. Sizler de bildiğiniz en güzel Gençlik Haftası sözlerini yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir