Kızılay Haftası ile ilgili şiirler

Sizler için derlediğimiz en güzel Kızılay haftası ile ilgili şiirler

KIZILAY ŞİİRİ

Beyaz zemin üstünde
Kırmızıdan bir hilâl,
Kucak açmış geliyor
Düşkünlere Kızılay.

Yangın, deprem, sel, savaş,
Felakette koşar o,
Kurumayan tek pınar
Şevkat olup coşar o.

Kara günün dostudur
Yoksulların yanında,
Yetişir imdadıma
Kızılay’ım anında.

Uzatır tüm dünyaya
Yardım saçan elini,
Selâm sana Kızılay
Kimse tutmaz yerini.

Atila Çakıroğlu

KIZILAY HAFTASI
Kim kalırsa bir gün naçar,
Kızılay önüne geçer,
Yoksullara kucak açar,
Karagün dostu Kızılay.

Sellerde büyük yangında,
Yardıma koşar anında.
İnsanın dar zamanında,
Karagün dostu Kızılay.

Her türlü bir felakette,
Hiç beklenmeyen afette.
Şifa bekleyen her dertte,
Karagün dostu Kızılay.

Ali Sincer

KIZILAY ŞİİRİ
Bembeyaz bir zeminde
İnce, kırmızı bir ay,
Koşuyor hep yardıma,
İşte budur Kızılay.

Sen, iyi gün değil,
Kara gün dostusun.
Kimsesizi, muhtacı,
Giydirir, doyurursun.

Savaş, deprem, yangın, sel,
Yakıp yıkıp giderken
Dostça uzanan ilk el,
Kızılay’ın, en erken.
Meral DALAMAN

KIZILAY
Ey, kara gün dostu, dertlere derman,
Ey fakir halini bilen Kızılay
Felaket kalplere çöktüğü zaman
Ağlayan gözleri silen Kızılay

Yangında, depremde, selde, savaşta,
İlk imdada koşan sensin en başta,
Kimsesiz kalınca ihtiyar yaşta,
Sensin bize destek olan Kızılay

Dost, düşman demeden derde koşarsın,
Her gönülde iman olup yaşarsın
Her yaraya merhem, herkese yarsın
Sevgiler üstünde kalan Kızılay

Zeynep Arıcan

KIZILAY’IM

Bugün belki muhtaç değilsiniz.
Ama yarın muhtaç olabilirsiniz.
Her daim yardımı ve şefkati
Kızılay’ım da bulursun.

Aç olanlara yoksul olanlara
Hem yaz hem kış tüter,
Şefkat ocağı Kılzay’ımın
Her kaza da her felakette
Açar bize şefkatli kucağını

Kılzay’dır o durmaz,
Ne savaş ne de deprem
Hiç bir şey durduramaz
Kızılay’ın şefkatli yardım elini

Cemal SAĞLAM

KIZILAY

Yangın, deprem, sel baskını
Umutsuzken seni bulur
Çok güçsüzken verir kanı,
Kızılay- yaşam umududur.

Savaşta yaralar sarar,
Barışta açlar doyurur
Kızılayla beyaz bayrak
Onun en güzel uğurudur

Kara günde dost eliyle
Ulaşmakta yöremize
Koşar yardıma gönlünde
Kızılay, aman işitince

Nuhsin Durucan

KIZILAY

Bir beldeyi su bassa
Deprem yerleri sarssa
Yangında evler yansa
Hemen koşar Kızılay.
Evsize çadır verir
Açsa yemek yedirir
Yoksulları giydirir
Ne güzel dost Kızılay.
Doktoru, hemşiresi var
Hemen her derde bakar
Sönen ocağı yakar
Dert ocağı Kızılay.
Kurarak kan merkezini
Düşünür o herkesi
Duysa bir imdat sesi
Durmaz koşar, Kızılay
Harpte en evvel koşan
Hemen hastane açan
Dertlere şifa saçan
Bir kuruluş Kızılay
Hizmetine bakalım
Ona sahip çıkalım
Biz de yardım yapalım
Yükselsin hep Kızılay

Mehmet Dede

KIZILAY’IM
Giyindirmek, barındırmak,
Kızılay’ın görevidir,
Onun için Kızılay’ım
Yoksulların bir evidir

Savaşlarda yaralıya
Yardım için el uzatır.
Fakirlere kimsesize,
Ocağında AŞ kaynatır

Deprem, yangın, su baskını
Evler yakar, evler yıkar
Felaketler çok olsa da
Kızılay’ım hemen bakar

Yardım edip Kızılay’a
Biz de, biraz güç katalım
Yararını anlatarak
Kızılay’ı yaşatalım

Hasan Şen

DOSTLARIN DOSTU KIZILAY

Ağlayanın yanındasın,
Yaraları sen sararsın,
Acıları durduransın,
Karagün dostu Kızılay

Rengi, ırkı, soyu, sopu
Ayırmanın yoktur sonu,
İnsanlığa yardım fonu,
Herkesin dostu Kızılay

Çadırların, ocakların
Beyaz kepli meleklerin,
Doktorlarla ilaçların,
Derde yetişir Kızılay

Zor günlerde görünürsün,
Dertlere derman olursun
Ağlayanı güldürürsün,
Dostların dostu Kızılay

Yılmaz Özdemir

KIZILAY
Depremde, yangında, selde, savaşta
Yardıma koşan sensin en başta,
Yıkım olunca ne yaz ne kışta
Düşeni kaldıran sensin Kızılay

Kimisi yaralı, kimisi hasta
Kimisi yangında, selde, savaşta
Dermanın yaraya, yardımın başta
Fakirin halinden bilen Kızılay

Kimsesiz kalana yardım yapan
Her yaraya merhemi saran
Yıkım anında yardımı bilen
Ağlayan gözleri silen Kızılay

Nurettin Gök

KIZILAY

Saygı sana ey Kızılay,
Yaptığın iş kolay değil
Vatan için, millet için
Çalışırsın didinirsin….

Harp yerinde vurulan er
Senden büyük yardım bekler,
Kızılay’lı beyaz bayrak
Yaralıya açar kucak

Arayarak her bir yeri
Kaldırırsın düşenleri
İyilik ve can sunarsın
Sevgi dolu bir pınarsın…

Memleketi basınca sel
Uzatırsın oraya el
Yersiz, yurtsuz kalan insan
Senden yardım görür her an

Yersarsıntısı, kıtlık, yangın
Günlerinde bir hızırsın
Yetişirsin bize hemen
Kara günün dostusun sen…

Zeki Tunaboylu

KIZILAY

Dertlilere deva için
Yanımızdasın Kızılay.
Hastalara şifa için
Yanımızdasın Kızılay.

Bir felaket yaşanınca
Çare tükendi sanınca
Senin adını anınca
Yanımızdasın Kızılay.

Bir güvencesin savaşta
Yardımın sürer barışta.
Bahar yaz ve karakışta
Yanımızdasın Kızılay.

Dertlilere kan olursun
Hastalara can olursun
Her şeye çare bulursun
Yanımızdasın Kızılay.

Bayrağının rengi beyaz
Hizmetlerine övgü az.
Zor durumda kalsak biraz
Yanımızdasın Kızılay.

Gülten Çiçek TURAL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir