Takva ile ilgili sözler ve mesajlar

Takva kulun, azametinden korkarak ve rahmetini ümit ederek Rabb’ine karşı olan kulluk görevlerini yerine getirmesi, emirlerini tutup yasakladıklarından kaçınması anlamına gelen bir terimdir. Kuran’ı Kerim’de Allah katında insanların en üstünün en çok takva sahibi olanlar olduğu belirtilmiştir.

Bizde sizler için en güzel takva ile ilgili sözler ve takva ile ilgili mesajları hazırladık.

İnsan kendi ile haram arasında dağ gibi engeller görmedikçe takvaya ulaşamaz. (Süfyan bin Uyeyne)

İman çıplaktır, elbisesi takva, süsü utanmak, meyvesi ise ilimdir. (Hadis-i Şerif)

Zorbalık ve hile, takva elbisesine büründüğü gün, işte o zaman tarihin en büyük faciası gerçekleşmiş ve tarihe musallat olan en büyük güç meydana gelmiştir. (Ali Şeriati)

Ahir zaman şeyhi düzeltir dış görünüşünü, Zühd ve takva kılmayıp bozar iç âlemini, keramet der gaflet uykusunda gördüklerini, riya ile halka kendini satar dostlar! (Ahmed Yesevi)

İmanın örtüsü takva, süsü haya ve meyvesi ilimdir. (İmam Gazali)

Takva oldukça dikenli bir yoldur. Onda yürüyen kuvvetli bir sabra muhtaç olur. (Ebu Hureyre r.a.)

Takva ile ilgili Güzel Sözler

İlim cehalet ayıplarını örter. Takva ise güzel ahlâk veya utanmadır. (İmam Gazali)

Takva, akıllıca yapılan işlerin en güzelidir. (Hz. Ebubekir)

Takva sahibi bir insanın üzerinde gücü yoktur şeytanın. (Sinan Yağmur)

Takva kişinin görünüşünde değil, kalbindedir. (İmam Gazali)

İman edip takva yolunu tutanlar için ahiret mükâfatı elbette daha hayırlıdır. ((Yusuf Suresi 57 Ayet)

Kalbi manen hastalanan kimse, takva elbisesini giymekten mahrum edilir. (Ataullah İskenderi)

Takva ile beraber olan amel az değildir. Zira o makbuldür. (Hz. Ali)

İnsanların cennete girmelerine en fazla yardım eden şey, takva ve güzel ahlaktır. (İmam Gazali)

Takvası az olanın, hayâsı az olur. (Hz. Ömer)

Müslüman kızın evini, ilk günden itibaren takva üzerine tesis etmesi gerekir. (Hasan El Benna)

Takva ile işlenen hiçbir amel, az değildir. Zira kabul olunan bir amel, az olamaz. (Hz. Ali)

İnsan, gazabını yenmedikçe takva sahibi olamaz. (Bişr-i Hafi)

İmanın süsü hayâ, elbisesi takva ve sermayesi fıkıhtır. (İbn Hibban)

Kalp iman ile dirilir, iman takva ile bilinir. Takva ilimle yücelir, ilim ihlas ile giyinir. (Şair’ül İslam Yunus Kokan)

Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik dilerim. (Hadis-i Şerif)

Ey insanlar! En kuvvetli akıl, takvadır. En koyu ahmaklık da fücur ve kötülük yapmaktır. (Hz. Hasan)

Bir insanın takva sahibi olduğu, yaptığı nafile ibadetlerden değil, muamelatının temiz, kazancının helal olup olmadığından anlaşılır. (Mahmut Sami Efendi)

Osmanlının temeli takva ile atılmıştır. (Abdullah Uçar)

O takva sahipleridir ki öfkelerini yeneler. (Al-i İmran Suresi 134. Ayet)

Kul, kalbindeki düşüncelerin hepsini bir tabak içerisine kor ve bunu çarşıda dolaştırır da içinde kendisini utandıracak bir şey bulamazsa, takva makamına ermiş olur. (Ömer bin Abdülaziz)

Takva; akıllıca yapılan işlerin en güzelidir.” Hakk’a asi olmak, ahmakça yapılan işlerin en çirkinidir. (Hz. Ebû Bekir)

Hiçbir kimse, dünyada ve ahirette kendisini utandıracak şeylerden uzak bulunmadıkça takva makamına ulaşamaz. (Ömer bin Abdülaziz)

Takva, hatayı bırakmak ve amellere güvenip aldanmamaktır. (Hz. Ali)

Amelde takva, amelden daha zordur. (Darani)

Bir kul, dilini tutmadıkça takva sahibi olmaz. (Enes bin Malik)

Bir insanın takva sahibi olduğu, yaptığı nafile ibadetlerden değil, muamelatının temiz, kazancının helal olup olmadığından anlaşılır. (Mahmut Sami Efendi)

Takva sahibi olmak her Müslümana farzdır. (İmam Gazali)

Zulüm, takva elbisesine büründüğü vakit, tarihteki en büyük facia meydana gelir. (Ali Şeriati)

Takva sahibi biri asla din hususunda başkasıyla düşmanca çekişmeye girmez. (İmam Gazali)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir